Showing 1–15 of 140 results

محیط های کشت میکروبی

(BGB (2x

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(Ec Broth (2x

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Arabinose Test

۰ تومان

محیط های پلیتی

Baird Parker

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Bile Esculin

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های کشت میکروبی

Blood Culture

۲,۷۴۰ تومان۴,۲۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Cary Blair

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Cary Blair with Soup

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

DNase

۲,۱۶۵ تومان۴,۶۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Ec Broth

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی 2 خانه

EMB

۲,۵۳۰ تومان۵,۶۹۰ تومان
طراحی سایت