شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعالترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. این شرکت با هدف مشاوره و آموزش به دانشجویان و محقیقن اقدام به تجهیز ‏آزمایشگاه خود و برگزاری انواع دوره های آموزشی در زمینه آموزش ‏PCR‏ و آزمایشگاه های تحقیقاتی به صورت خصوصی و عمومی ‏کرده است.‏

لوگوی شرکت ویدا آزما پرسیا فعال در زمینه فروش لوازم آزمایشگاهی

هاجر محمودی
مدیریت شرکت ویدا آزما پرسیا

۰۷۱۳۲۳۰۹۱۹۹

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

فرناز زکی خانی ویدا آزما پرسیا

فرناز زکی خانی
مدیر مالی

ارشد میکروبیولوژی

لوگوی شرکت ویدا آزما پرسیا فعال در زمینه فروش لوازم آزمایشگاهی

مدیرفروش
مسئول فروش

لیسانس میکروبیولوژس