لیست محصولات محیط های کشت میکروبی

-13%

محیط های کشت میکروبی

میکروپلیت ۹۶ خانه تخت

تماس بگیرید
-12%
۷۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

محیط کشت ای سی (EC)براث مرک

تماس بگیرید

محیط های کشت میکروبی

محیط کشت اوره آگار مرک

تماس بگیرید

محیط های کشت میکروبی

محیط کشت بلاد آگار مرک

تماس بگیرید

محیط های کشت میکروبی

محیط کشت بلاد آگار کیولب

تماس بگیرید
-18%
09335100964