درب لوله ۱۶ قارچی

۰ تومان

• جلوگیری صد درصد از نشت و تبخیر محتوی
• نفوذناپذیر، آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
• متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز

درب لوله ۱۶ قارچی

۰ تومان

طراحی سایت