رزومه هاجر محمودی مدیر و موسس ویدا آزما پرسیا

نام و نام خانوادگی : هاجر محمودی

تاریخ تولد : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۶۷

کد ملی : ۲۳۹۲۱۲۶۹۸۴
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد شیراز

سابقه کارمندی : ۵ سال

شغل : مدیریت شرکت ویدا آزما پرسیا

حوزه فعالیت شرکت ویدا آزما پرسیا

۱ . توزیع کننده مواد مصرفی و تخصصی آزمایشکاهی در زمینه تشخیص طبی ، تحقیقاتی ، پتروشیمی
۲ . مجهز به آزمایشگاه تحقیقاتی و انجام و مشاوره پایان نامه در زمینه علوم پایه
۳ . انجام انواع تست های میکروبی جهت همکاری با اداره استاندارد مواد غذایی
۴ . مشاوره در زمینه انجام کار عملی تست های میکروبی
سوابق کاری
۱ . کارمند صندوق کار آفرینی مهر امام رضا به مدت یک سال ) ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ )
۲ . کارشناس آزمایشگاه درمانگاه ایران زمین به مدت یک سال ) ۱۳۹۳ )
۳٫ کارشناس فنی آزمایشگاه نشاط ) ۱۵ ماه (
۴ . کارشناس فنی آزمایشگاه درمانگاه فاطمه الزهرا ) ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ )