رزومه هاجر محمودی مدیر و موسس ویدا آزما پرسیا

نام و نام خانوادگی : هاجر محمودی

تاریخ تولد : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۶۷

کد ملی : ۲۳۹۲۱۲۶۹۸۴
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد شیراز

سابقه کارمندی : ۵ سال

شغل : مدیریت شرکت ویدا آزما پرسیا

حوزه فعالیت شرکت ویدا آزما پرسیا

  1.  توزیع کننده مواد مصرفی و تخصصی آزمایشکاهی در زمینه تشخیص طبی ، تحقیقاتی ، پتروشیمی
  2.  مجهز به آزمایشگاه تحقیقاتی و انجام و مشاوره پایان نامه در زمینه علوم پایه
  3. انجام انواع تست های میکروبی جهت همکاری با اداره استاندارد مواد غذایی
  4.  مشاوره در زمینه انجام کار عملی تست های میکروبی

سوابق کاری هاجر محمودی

  1. کارمند صندوق کار آفرینی مهر امام رضا به مدت یک سال ) ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ )
  2.  کارشناس آزمایشگاه درمانگاه ایران زمین به مدت یک سال ) ۱۳۹۳ )
  3.  کارشناس فنی آزمایشگاه نشاط( ۱۵ ماه )
  4.  کارشناس فنی آزمایشگاه درمانگاه فاطمه الزهرا ) ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ )