شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعالترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. این شرکت با هدف مشاوره و آموزش به دانشجویان و محقیقن اقدام به تجهیز ‏آزمایشگاه خود و برگزاری انواع دوره های آموزشی در زمینه آموزش ‏PCR‏ و آزمایشگاه های تحقیقاتی به صورت خصوصی و عمومی ‏کرده است.‏

لوگوی شرکت ویدا آزما پرسیا فعال در زمینه فروش لوازم آزمایشگاهی

هاجر محمودی
مدیریت شرکت ویدا آزما پرسیا

۰۷۱۳۲۳۰۹۱۹۹

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

لوگوی شرکت ویدا آزما پرسیا فعال در زمینه فروش لوازم آزمایشگاهی

آقای همتی
مدیریت فروش

۰۹۱۷۸۴۹۴۲۶۷

لیسانس شیمی

آقای رحیمی ویدا آزما پرسیا

آقای همتی
مسئول بخش ملکولی

۰۹۱۷۸۴۹۴۲۷۱

لیسانس ژنتیک

فرناز زکی خانی ویدا آزما پرسیا

فرناز زکی خانی
مسئول کنترل کیفی

ارشد میکروبیولوژی

پرستو پاکباز ویدا آزما پرسیا

پرستو پاکباز
مسئول خرید

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

غزل توکلیان
حسابدار

لیسانس مهندسی پزشکی

لوگوی شرکت ویدا آزما پرسیا فعال در زمینه فروش لوازم آزمایشگاهی

مرضیه زینلی
مسئول فروش

لیسانس میکروبیولوژس