پرفروش ترین لوازم آزمایشگاهی

۳,۲۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲

۵۷,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ صافی A3

۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LSB

۵,۶۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۱۸*۱۸

۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LD

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

XLD

۱,۵۸۰ تومان۳,۲۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nitrate.reductase

۱,۷۹۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ ۵٫۹

۹,۶۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
۳۴۳,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲

۵۷,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ صافی A3

۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LSB

۵,۶۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۱۸*۱۸

۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LD

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

XLD

۱,۵۸۰ تومان۳,۲۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nitrate.reductase

۱,۷۹۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ ۵٫۹

۹,۶۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
۳۴۳,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان

دسته های محصولات

مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته

برخی از مشتریان ما

بیمارستان نمازی
بیمارستان علی اصغر
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله
بیمارستان امیر
بیمارستان امیر
آزمایشگاه نشاط
آزمایشگاه نشاط
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله

جدیدترین لوازم آزمایشگاهی

۳,۲۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲

۵۷,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ صافی A3

۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LSB

۵,۶۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۱۸*۱۸

۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LD

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

XLD

۱,۵۸۰ تومان۳,۲۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nitrate.reductase

۱,۷۹۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ ۵٫۹

۹,۶۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
۳۴۳,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲

۵۷,۰۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ صافی A3

۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LSB

۵,۶۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۱۸*۱۸

۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

LD

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

XLD

۱,۵۸۰ تومان۳,۲۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nitrate.reductase

۱,۷۹۰ تومان

ویدا آزما پرسیا

 فروش و توزیع تجهیزات و لوازم ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی 

شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعال ترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. 

جهت تماس با کارشناسان فروش ویدا  آزما پرسیا از طریق شماره های زیر اقدام کنید .
از تمام محصولات فروشگاه دیدن کنید

جدیدترین مقالات