پرفروش ترین ها

مواد مصرفی

کاغذ صافی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول EA50

۴۵۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Standard Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان

سرولوژی

کیت رز بنگال

۱۴۴,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر خلا

۱,۸۵۰ تومان
۴,۱۶۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

روغن ایمرسیون

۴۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

P.A

۲,۱۸۵ تومان

محیط های شیشه ای

Blood Culture

۲,۷۴۰ تومان۴,۲۵۰ تومان

همه دسته ها

Trulab Pپارس آزمون

۴۴,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

S.S

۱,۵۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Cary Blair with Soup

۴,۵۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۰*۲۰

۹۵,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول OG6

۳۵۰,۰۰۰ تومان

همه دسته ها

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

قرص بوگیر اتوکلاو

۷۵,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

YGC

۴,۵۵۰ تومان۵,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ صافی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول EA50

۴۵۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Standard Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان

سرولوژی

کیت رز بنگال

۱۴۴,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر خلا

۱,۸۵۰ تومان
۴,۱۶۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

روغن ایمرسیون

۴۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

P.A

۲,۱۸۵ تومان

محیط های شیشه ای

Blood Culture

۲,۷۴۰ تومان۴,۲۵۰ تومان

همه دسته ها

Trulab Pپارس آزمون

۴۴,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

S.S

۱,۵۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Cary Blair with Soup

۴,۵۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۰*۲۰

۹۵,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول OG6

۳۵۰,۰۰۰ تومان

همه دسته ها

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

قرص بوگیر اتوکلاو

۷۵,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

YGC

۴,۵۵۰ تومان۵,۸۵۰ تومان

دسته های محصولات

مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته

برخی از مشتریان ما

بیمارستان نمازی
بیمارستان علی اصغر
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله
بیمارستان امیر
بیمارستان امیر
آزمایشگاه نشاط
آزمایشگاه نشاط
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله

جدیدترین محصولات

مواد مصرفی

کاغذ صافی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول EA50

۴۵۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Standard Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان

سرولوژی

کیت رز بنگال

۱۴۴,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر خلا

۱,۸۵۰ تومان
۴,۱۶۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

روغن ایمرسیون

۴۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

P.A

۲,۱۸۵ تومان

محیط های شیشه ای

Blood Culture

۲,۷۴۰ تومان۴,۲۵۰ تومان

همه دسته ها

Trulab Pپارس آزمون

۴۴,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

S.S

۱,۵۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Cary Blair with Soup

۴,۵۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۰*۲۰

۹۵,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول OG6

۳۵۰,۰۰۰ تومان

همه دسته ها

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

قرص بوگیر اتوکلاو

۷۵,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

YGC

۴,۵۵۰ تومان۵,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

کاغذ صافی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

محلول ها

محلول EA50

۴۵۰,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Standard Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان

سرولوژی

کیت رز بنگال

۱۴۴,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر خلا

۱,۸۵۰ تومان
۴,۱۶۲,۵۰۰ تومان

فرزانه آرمان

روغن ایمرسیون

۴۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

P.A

۲,۱۸۵ تومان

محیط های شیشه ای

Blood Culture

۲,۷۴۰ تومان۴,۲۵۰ تومان

همه دسته ها

Trulab Pپارس آزمون

۴۴,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ویدا آزما پرسیا

 فروش و توزیع تجهیزات و ملزومات ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی 

شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعال ترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. 

جهت تماس با کارشناسان فروش ویدا  آزما پرسیا از طریق شماره های زیر اقدام کنید .
از تمام محصولات فروشگاه دیدن کنید