پرفروش ترین ها

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر وکیوم

۲۶,۵۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Starch Agar

۱,۷۹۰ تومان۲,۶۱۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Test

۴,۱۰۰ تومان

انواع کنترلرها

چسب اتوکلاو

۱۵,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

پلیت ۱۰cm

۱۴۶,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

CBCفرزانه آرمان

۲۵۶,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

بیوشیمی

معرف ارلیخ

۵۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Thio

۱,۷۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان

انواع کنترلرها

پارس آزمون Trulab N

۳۱۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller

۱۳,۴۰۰ تومان۲۲,۶۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Starch Casein Broth

۳۳,۱۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر وکیوم

۲۶,۵۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Starch Agar

۱,۷۹۰ تومان۲,۶۱۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Test

۴,۱۰۰ تومان

انواع کنترلرها

چسب اتوکلاو

۱۵,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

پلیت ۱۰cm

۱۴۶,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

CBCفرزانه آرمان

۲۵۶,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

بیوشیمی

معرف ارلیخ

۵۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Thio

۱,۷۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان

انواع کنترلرها

پارس آزمون Trulab N

۳۱۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller

۱۳,۴۰۰ تومان۲۲,۶۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Starch Casein Broth

۳۳,۱۰۰ تومان

دسته های محصولات

مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته

برخی از مشتریان ما

بیمارستان نمازی
بیمارستان علی اصغر
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله
بیمارستان امیر
بیمارستان امیر
آزمایشگاه نشاط
آزمایشگاه نشاط
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله

جدیدترین محصولات

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر وکیوم

۲۶,۵۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Starch Agar

۱,۷۹۰ تومان۲,۶۱۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Test

۴,۱۰۰ تومان

انواع کنترلرها

چسب اتوکلاو

۱۵,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

پلیت ۱۰cm

۱۴۶,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

CBCفرزانه آرمان

۲۵۶,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

بیوشیمی

معرف ارلیخ

۵۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Thio

۱,۷۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان

انواع کنترلرها

پارس آزمون Trulab N

۳۱۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳۲۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller

۱۳,۴۰۰ تومان۲۲,۶۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Starch Casein Broth

۳۳,۱۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

لوله K2EDTA غیر وکیوم

۲۶,۵۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Starch Agar

۱,۷۹۰ تومان۲,۶۱۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Test

۴,۱۰۰ تومان

انواع کنترلرها

چسب اتوکلاو

۱۵,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

پلیت ۱۰cm

۱۴۶,۰۰۰ تومان

فرزانه آرمان

CBCفرزانه آرمان

۲۵۶,۵۰۰ تومان

مواد مصرفی

کاپ سلکترا

۸۱۲,۵۰۰ تومان

بیوشیمی

معرف ارلیخ

۵۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Thio

۱,۷۵۰ تومان

ویدا آزما پرسیا

 فروش و توزیع تجهیزات و ملزومات ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی 

شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعال ترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. 

جهت تماس با کارشناسان فروش ویدا  آزما پرسیا از طریق شماره های زیر اقدام کنید .
از تمام محصولات فروشگاه دیدن کنید