پرفروش ترین لوازم آزمایشگاهی

در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۰ تومان

آزمایشگاهی

ماسک سه لایه

۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۰*۲۰

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Urea Agar

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

T.C.B.S

۱,۸۵۰ تومان۳,۹۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Arabinose Test

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

MR-VP

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(BGB (2x

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۰ تومان

آزمایشگاهی

ماسک سه لایه

۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۰*۲۰

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Urea Agar

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

T.C.B.S

۱,۸۵۰ تومان۳,۹۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Arabinose Test

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

MR-VP

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(BGB (2x

۰ تومان

دسته های محصولات

مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته

برخی از مشتریان ما

بیمارستان نمازی
بیمارستان علی اصغر
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله
بیمارستان امیر
بیمارستان امیر
آزمایشگاه نشاط
آزمایشگاه نشاط
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله

جدیدترین لوازم آزمایشگاهی

در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۰ تومان

آزمایشگاهی

ماسک سه لایه

۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۰*۲۰

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Urea Agar

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

T.C.B.S

۱,۸۵۰ تومان۳,۹۷۵ تومان

محیط های کشت میکروبی

Arabinose Test

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

MR-VP

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(BGB (2x

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

مواد مصرفی

چسب زخم خون گیری

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Blood Agar

۱,۳۳۰ تومان۲,۸۵۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Chocolate Agar

۱,۴۳۰ تومان۳,۲۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

Plate count Agar

۲,۷۳۰ تومان۳,۷۲۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۰ تومان

آزمایشگاهی

ماسک سه لایه

۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۰ تومان

ویدا آزما پرسیا

 فروش و توزیع تجهیزات و لوازم ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی 

شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعال ترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. 

جهت تماس با کارشناسان فروش ویدا  آزما پرسیا از طریق شماره های زیر اقدام کنید .
از تمام محصولات فروشگاه دیدن کنید

جدیدترین مقالات